Next race: 6 February // Vuelta CV (ESP) - 1.1

NXTG by Experza 2022

Published on
1017
NXTG by Experza 2022

Scroll voor Nederlands 

NXTG will continue under the name NXTG by Experza from next season. The new generation of cyclists is supported by Experza, the company that Sylvie Anraed founded in 2010 together with business partner Patrick Lefevere. Experza has branches in East and West Flanders.

Sylvie Anraed, CEO Experza

As an employment agency, we always want to get the best out of our own employees, but also out of the employees we place with our clients. The approach of the NXTG Racing Team to let young cyclists get the best out of themselves by offering a professional framework therefore fits seamlessly into our philosophy.

NXTG Racing was founded in 2019 as a UCI team to offer the talented juniors of the APB Development Team, that was formed in 2018, a place. The aim of NXTG Racing is to provide riders with a professional training environment and a high-quality competition program to bridge the difficult step from junior to elite rider. In three seasons, the team has firmly established itself in the global top 20. With Charlotte Kool and Shari Bossuyt, two riders are now making the switch to the UCI Women's World Tour.

Sylvie Anraed

Within Experza itself, I also see that employees who have been with us since the beginning, continue to grow through training, but also through dedication and the willingness to learn from mistakes. That is also the goal of NXTG. You can't win every day, but you can learn every day. Furthermore, we are a very sporty company and we look forward to going out and enjoying bike rides with the NXTG riders.

Natascha Knaven-den Ouden, founder of NXTG Racing

We are very happy that we can continue to grow as a team with Experza by our side. It is a company that has its feet firmly on the ground, but also shows a lot of ambition. At NXTG we are certainly ambitious but also realistic. For example, the step from the juniors at our own NXTG U19 development team to the elite is still huge for the women. There are very few who take that step without help. We are proud that Experza will help us give those girls a stage to grow further and make the most of their talents both on and off the bike.”

NXTG by Experza 2022

Fien Masure (België - 2003)
Maureen Arens (Nederland - 2003)
Yuli van der Molen (Nederland - 2003)
Senne Knaven (België - 2003)
Ilse Pluimers (Nederland - 2002)
Maud Rijnbeek (Nederland - 2002)
Ally Wollaston (Nieuw-Zeeland - 2001)
Eline van Rooijen (Nederland - 2001)
Julia Borgstrøm (Zweden - 2001)
Gaia Masetti (Italië - 2001)
Amelia Sharpe (Groot Brittannië - 2001)
Cassia Boglio (Australië - 2000)
Britt Knaven (België - 2000)
Amber Aernouts (België - 2000)
Mylène de Zoete (Nederland - 1999)
Lone Meertens (België - 1998)

NXTG zal vanaf volgend seizoen doorgaan onder de naam NXTG by Experza. De nieuwe generatie wielrensters wordt hiermee gesteund door Experza, het bedrijf dat Sylvie Anraed in 2010 samen met vennoot Patrick Lefevere oprichtte en vestigingen kent in Oost en West-Vlaanderen.

Sylvie Anraed, CEO Experza

Als uitzendbureau willen we altijd het beste uit onze eigen medewerkers halen maar ook uit de werknemers die we plaatsen bij onze relatie. De insteek van het NXTG Racing Team om jonge wielrensters het beste uit zichzelf te laten halen door een professionele omkadering te bieden past daarom naadloos in onze filosofie.

NXTG Racing werd in 2019 opgericht als UCI-ploeg om de talentvolle junioren van het APB Development Team dat een jaar daarvoor was opgericht een plek te bieden. Het doel van NXTG Racing is om rensters een professionele opleidingsomgeving te bieden met een hoogkwalitatief wedstrijdprogramma om zo de moeilijke stap van junior-dame naar eliterenster te overbruggen. In drie seizoenen heeft de ploeg zich stevig in de mondiale top 20 gevestigd. Met Charlotte Kool en Shari Bossuyt maken nu twee rensters de overstap de UCI Women’s World Tour.

Sylvie Anraed

Binnen Experza zelf zie ik ook dat medewerkers die sinds het begin bij ons zijn zich door middel van opleiding maar vooral ook door middel van inzet en het willen leren van fouten, verder groeien. Dat is ook het doel van NXTG. Je kunt niet elke dag winnen maar je kunt wel elke dag leren. Verder zijn wij een zeer sportief bedrijf en kijken we ernaar uit om samen met de rensters van NXTG eropuit te trekken en samen te genieten op de fiets.”

Natascha Knaven-den Ouden - oprichter NXTG Racing

We zijn heel blij dat we als ploeg verder kunnen groeien met Experza aan onze zijde. Het is een bedrijf dat met de voeten stevig op de grond staat maar ook veel ambitie toont. Bij NXTG zijn we zeker ambitieus maar ook realistisch. De stap van de junioren bij bijvoorbeeld ons eigen NXTG U19 development team naar de elite is bij de vrouwen nog steeds enorm groot. Er zijn er maar heel weinig die die stap zonder hulp maken. We zijn trots dat Experza ons gaat helpen juist die meiden een podium te geven verder te groeien en hun talenten zowel op de fiets alsook ernaast optimaal te benutten.”

Recent news

Our partners

More information